måndag 16 januari 2012

Utkast på Ordens sköldar

Jag håller på med utkast till sköldar till Sällskapet Par Bricole i Göteborg. Dessa sköldar är grundarnas sköldar.
Det skall bli kul att måla upp dessa på Koppar plåtar.